Internat

Istnieje możliwość korzystania z miejsc noclegowych w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem. Szczegółowych informacji w sprawie zakwaterowania w internacie udziela sekretariat szkoły lub Kierownik Internatu tel. 25-682-30-81, wew. 313. 

Zapisy od 2.09.2013