Logopeda

Logopeda szkolny - mgr Maria Głowacka

Profilaktyka logopedyczna - Rodzice dziecka upośledzonego umysłowo często szukają pomocy i porad, gdyż muszą nauczyć się odczytywania zachowań oraz przeżyć swojego dziecka. A przecież mimo, że rozwój języka jest opóźniony w różnym stopniu, nie oznacza to, że dzieci upośledzone umysłowo pozbawione są umiejętności komunikowania werbalnego i niewerbalnego. Podczas komunikacji, wiadomości przekazywane są za pomocą sygnałów werbalnych, czyli słów oraz niewerbalnych do których należą: śmiech, spojrzenie, mimika, gesty, lęk, ruchy ciała, ton i natężenie głosu, postawa ciała, sposoby używania przedmiotów, sposoby poruszania się.                                                                  

 

Niezbędnym warunkiem efektywnej pracy nauczyciela specjalnego, wychowawcy oraz logopedy jest zrozumienie roli komunikacji niewerbalnej i wykorzystanie jej w diagnozie, planowaniu pracy, a przede wszystkim w procesie nauczania, doborze form i metod porozumiewania się. Im głębszy stopień upośledzenia umysłowego wykazuje dziecko, tym mowa werbalna staje się bardziej nie zrozumiała. Najczęściej dzieci rozumieją kilkanaście- kilkadziesiąt słów, czasami je wypowiadają i to w formie pojedynczych wyrazów lub krótkich zdań. Komunikacja niewerbalna jest tym samy bardziej dostępna dla dzieci będących na początkowych etapach rozwojowych języka oraz dostarcza im czterokrotnie więcej informacji o otaczającej rzeczywistości niż przekazy słowne. Powinna więc być wykorzystywana równorzędnie z komunikacją werbalną w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo. 

 

Dzieci upośledzone umysłowo są grupą niezmiernie zróżnicowaną pod względem możliwości, tempa i przebiegu procesów uczenia się. Zróżnicowanie to dotyczy również umiejętności komunikacji, dlatego w każdym indywidualnym przypadku logopeda musi ustalić, co dla danego dziecka jest podstawowym problemem utrudniającym lub uniemożliwiającym komunikację językową. Zajęcia logopedyczne prowadzone systematycznie w naszej szkole stwarzają właśnie taką możliwość: indywidualnego podejścia do naszych dzieci, dzięki czemu oprócz ćwiczeń udoskonalających aparat mowy na zajęciach możemy pracować nad indywidualnymi trudnościami językowymi naszych dzieci.