Metoda Ch. i M. Knillów

 

Metoda Ch. i M. Knillów - z różnych powodów niektóre dzieci mają trudności w nabywaniu informacji o sobie, nie mają pełnej kontroli nad ruchami. Ich kontakt ze środowiskiem staje się ograniczony i w rezultacie mogą wykształcić w sobie zaburzony obraz swojego ciała. To wszystko bywa przyczyną ogólnego braku bezpieczeństwa i zaburzeń emocjonalnych. Aby temu zapobiec należy dostarczyć dziecku jak najwięcej informacji na temat swojego ciała i jego powiązania z otoczeniem. Pomogą w tym programy Christophera i Marii Knillów, których celem jest pomoc w uzyskaniu wiedzy dotyczącej ciała jako całości, poszczególnych jego części i tego że mogą być używane w różny sposób.

Podstawowym założeniem programów jest oparcie działań stymulujących rozwój dziecka na zmyśle dotyku. Doświadczenie kontaktu fizycznego podstawą rozwoju związków z innymi ludźmi i komunikacji między nimi. Program zawiera wskazówki służące jak najlepszemu zaplanowaniu i przygotowaniu sesji kontaktu. Programy aktywności przeznaczone są do indywidualnej pracy z dzieckiem, wzbogacone płytami ze specjalnie skomponowaną muzyką, która towarzyszy wszystkim czynnościom. Programy noszą nazwę: „Kontakt i komunikacja”, „Świadomość ciała”.

Dodatkowym plusem tej metody jest uzyskany przez wprowadzenie określonej muzyki, efekt orientacji w czasie, oraz przewidywania kolejnych czynności. Jej istota polega na prowadzeniu wyraźnie strukturalizowanych sesji.