Metoda Weroniki Sherbourne

 

 

Metoda "ruchu rozwijającego" Weroniki Sherbourne - jest to program nastawiony na rozwijanie poprzez odpowiednie ćwiczenia i zabawy poczucia własnej wartości, pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, odpowiedzialności, wrażliwości, umiejętności nawiązywania kontaktów. Wszystkie zajęcia zawierają element relaksu. W metodzie „Ruchu rozwijającego” równie ważnym elementem jak ruch jest kontakt fizyczny będący źródłem doznań dotykowych. W skutek fizycznego kontaktu dziecko może zaspokoić podstawowe doznania bodźców sensorycznych, potrzeb ruchu, akceptacji, miłości, bezpieczeństwa, rozwoju, siły, mocy, sprawstwa i więzi społecznej.


Ćwiczenia tą metodą mają na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała,  usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i możliwości ruchowych. Podczas ćwiczeń dziecko ma możliwość poznania przestrzeni wokół siebie, przestaje się bać i rozwija się w nim poczucie bezpieczeństwa.