Metody Integracji Sensorycznej

Zajęcia z wykorzystaniem elementów metody Integracji Sensorycznej - celem zajęć  z wykorzystaniem elementów metody Si jest poprawienie jakości przesyłania i organizowania informacji sensorycznych, czyli tego, co jest odbierane przez różne zmysły naszego ciała.


Terapia SI obejmuje integrację podstawowych reakcji posturalnych, integrację obu stron ciała, stymuluje rozwój reakcji równoważnych, orientacji przestrzennej i lateralizacji, czucia powierzchniowego i głębokiego. Terapia wpływa na sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, koncentracji uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe, poprawia funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samoocenę.


Celem zajęć prowadzonych tą metodą z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością jest kształtowanie wrażliwości i percepcji zmysłowej, które prowadzą do rozwoju procesów integracji sensorycznej.
Doświadczenia sensoryczne są bardzo ważne w przypadku dzieci z głębszą i wieloraka niepełnosprawnością, które z racji swoich ograniczeń ruchowych, poznawczych nie mogą swobodnie poznawać otoczenia, zdobywać wiedzy o nim.