Zespół Szkół Specjalnych nr. 1 w Garwolinie

Aktulności

Mar 23 2020

DRODZY RODZICE

KOCHANI UCZNIOWIE

 

               W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły z uwagi na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19 zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość.(rozporządzenie Ministra edukacji narodowej z dn. 20 marca 2020r.)

                W trosce o Państwa uczniów zgodnie z zapisami rozporządzeń od 25 marca 2020r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik na odległość. Nauczyciele ustalą
z Państwem formę komunikowania się z uczniami, tryb pracy, częstotliwość kontaktu, formę oddawania prac i zasady oceniania.

            Zakres przekazywanych treści i zadań będzie dostosowany do możliwości uczniów, tak aby nie zniechęcił ich do pracy.

            Was, Kochani Uczniowie proszę o systematyczną pracę, o przestrzeganie zasad BHP służącym Waszej higienie i zdrowiu. Wszelkie problemy i wątpliwości zgłaszajcie swoim nauczycielom.

            Rodziców proszę o zachęcanie dzieci do systematycznej pracy i stałego kontaktu          z nauczycielami i wychowawcą.

 

            Życzę Państwu dużo siły i wytrwania w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, przede wszystkim zdrowia i odpowiedzialnego podejścia do zaistniałej sytuacji, pozostawiania dzieci w domu i kontaktowania się z rówieśnikami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

 

 

                                                                                                       Małgorzata Sylwesiuk

                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                       Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1

                                                                                                       w Garwolinie