Zespół Szkół Specjalnych nr. 1 w Garwolinie

Aktulności

Jan 27 2021

 

Szanowni Państwo,

 Informujemy, że od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. wracamy do stacjonarnego trybu pracy szkoły we wszystkich klasach szkoły podstawowej, szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy.

  W przypadku zmiany sytuacji związanej przede wszystkim z wystąpieniem przypadków zachorowania na COVID-19 wśród nauczycieli, pracowników, uczniów będziemy na bieżąco podejmować stosowne decyzje.

 Przypominamy, że do szkoły mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez żadnych objawów wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych oraz których domownicy nie są zakażeni wirusem SARS – CoV – 2 lub nie przebywają na kwarantannie.

 Ze strony szkoły dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne warunki nauki. Zajęcia będą organizowane tak, aby ograniczyć gromadzenie się uczniów w przestrzeniach wspólnych. Sale lekcyjne będą wietrzone, a sprzęt i pomoce dydaktyczne myte i dezynfekowane. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy będą mieli zapewniony stały dostęp do środków dezynfekujących.

W celu ograniczenia liczby osób przebywających na terenie szkoły prosimy, aby w miarę możliwości przyprowadzać dzieci bezpośrednio przed lekcjami i odbierać zaraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Zachęcamy Państwa do zaglądania na stronę internetową szkoły, gdzie będą pojawiać się bieżące komunikaty.