Historia

Powołana w 1980 roku Szkoła Podstawowa mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej Nr1 w Garwolinie. Od 1985r.nową siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sportowej. Organizacją szkoły od podstaw zajęła się pani dyrektor Anna Papińska wraz z 7-osobową kadrą.

W roku 1999 Uchwałą Rady Powiatu Garwolińskiego Szkołę Podstawową przekształcono w Zespół Szkół Specjalnych Nr1 w skład którego weszły:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr1
  • Gimnazjum Specjalne Nr1
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna