Nasz zespół

 

Zespół zatrudnia w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która korzystając z wieloletniego doświadczenia, dostosowuje metody i formy współpracy do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

 

O sukcesach naszego zespołu świadczą sukcesy uczniów a wśród nich fakt, że większość z nich otrzymuje pracę u pracodawców zatrudniających ich na okres praktyk szkolnych a także po skończeniu szkoły na stałe.