Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum Specjalne - kształci uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Uczniowie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w oddziałach 4-6 osobowych realizują stworzone specjalnie dla nich Indywidualne Pogramy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET-y).

 

Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim uczą się w maksymalnie 10-osobowych klasach, realizują program dostosowany do ich możliwości intelektualnych. Na etapie nauki w gimnazjum tworzymy warunki łatwego i przystępnego zdobywania wiedzy, uczenia się kreatywnego myślenia i rozwijania własnej aktywności oraz systemu wartości. Wdrażamy do samodzielności, która będzie uczyć odpowiedzialności za podjęte cele i decyzje. Innymi słowy nasza szkoła to:

 

GIMNAZJUM ĆWICZENIA INTELEKTU, DUCHA, WOLI I CIAŁA

Nasze Gimnazjum w pełni realizuje program wszechstronnego wykształcenia uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informatycznym. Dbamy o naukę języka obcego. Prowadzimy zajęcia metodami aktywnymi. Uczniowie uczą się korzystać z różnych źródeł informacji poprzez dobrze zorganizowaną bibliotekę, dostęp do pracowni informatycznej ze stałym łączem z Internetem i tablicy interaktywnej.

Chcielibyśmy i dążymy do tego, aby absolwent naszego gimnazjum był ukształtowanym młodym człowiekiem, który:

  • dąży do prawdy
  • jest tolerancyjny
  • krytycznie myślący
  • jest wolny i zdolny do dokonywania właściwych wyborów
  • otwarty na innych
  • potrafi skutecznie się porozumiewać
  • jest świadomy korzeni naszej Ojczyzny
  • potrafi się uczyć i doskonalić nabyte umiejętności
  • sprawny fizycznie