Kształcenie dzieci z Autyzmem

Od 1 września 2014r. w naszej szkole uruchomiliśmy program kształcenia dzieci z autyzmem.

Stworzyliśmy dzieciom przyjazne miejsce, wielofunkcyjne, akceptujące każdą

indywidualność. Podążając za potrzebami dzieci w różnym stopniu dotkniętych autyzmem

oferujemy im wieloletnie bogate doświadczenie naszego zespołu, Nieprzerwanie dokładamy

starań, by nasza Szkoła była miejscem, gdzie dzieci mogą czuć się rozumiane i bezpieczne.


W każdej klasie uczy się maksymalnie 4 uczniów. Nad ich edukacją czuwa pedagog specjalny, którego działania wspiera asystent nauczyciela. Dla nas nauka to nie tylko lekcje w klasie. To także zajęcia rewalidacyjne z logopedą, muzykoterapeutą, terapeutami SI i gimnastyki korekcyjnej, przygotowywanie posiłków w kuchni dydaktycznej, twórcze wyzwania i po prostu bycie razem podczas wielu szkolnych uroczystości i wycieczek. 

Nasza misja to:

  • Przygotowanie dzieci i młodzieży z autyzmem do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie z uwzględnieniem ich możliwości.
  • Rozwijanie mocnych stron uczniów – talentów, zdolności, zainteresowań.
  • Zapewnienie uczniom kompleksowego wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego oraz opieki specjalistycznej.
  • Doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez współpracę z rodzinami uczniów i środowiskiem lokalnym.
  • Popularyzowanie wiedzy na temat autyzmu.