Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - Jesteśmy jedyną w Powiecie Garwolińskim placówką kształcącą młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na poziomie szkoły zawodowej. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy realizuje nadrzędne cele edukacji specjalnej. Rozwija autonomię uczniów, ich personalizację i socjalizację. Misją szkoły jest wyposażenie ucznia, w ramach posiadanych przez niego możliwości w takie umiejętności i wiadomości aby:

  • mógł w najpełniejszy sposób porozumiewać się z otoczeniem za pomocą metody słownej lub alternatywnych metod komunikacji,
  • zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie własnych potrzeb,
  • był zaradnym człowiekiem w codziennym życiu adekwatnie do swojego poziomu sprawności, umiejętności oraz kreatywności
  • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego, przestrzegał ogólnie przyjętych norm na równi z innymi, a jednocześnie zachował prawo do odmiennego funkcjonowania,
  • był przygotowany do podjęcia wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

 

 

 SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Uczestnicząc w procesie wychowania i będąc w nim podmiotem działań pedagogiczno- psychologicznych absolwent Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy będzie:

  • dobrze przygotowany do godnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i ekonomicznym.
  • gotowy, na miarę swoich indywidualnych możliwości, do realizowania wymagań i oczekiwań stawianych mu przez społeczeństwo.
  • wyposażony w wiadomości, umiejętności i sprawności potrzebne mu do realizacji zadań dnia codziennego, do podejmowania różnych ról społecznych w środowisku macierzystym, w miarę możliwości niezależnie i godnie, do aktywnego życia partnerskiego oraz do przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych.