Szkoła Zawodowa Specjalna

Szkoła Zawodowa SpecjalnaJedyna szkoła zawodowa w naszym powiecie kształcąca młodzież niepełnosprawną intelektualnie z lekkim stopniem upośledzenia. Poza skierowaniem wydanym przez Starostę Powiatu Garwolińskiego do naszej szkoły, niezbędnym warunkiem uczestnictwa jest umowa z pracodawcą u którego uczeń odbywa praktyki zawodowe.

 

Kształcimy w dwóch kierunkach:

Gastronomicznym, o specjalnościach:

 • kucharz,
 • piekarz,
 • cukiernik.

Budowlanym, o specjalnościach:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • murarz-tynkarz,
 • stolarz,
 • ślusarz.

 

Celem kształcenia zawodowego jest:

 • przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, odpowiedzialnego wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy,
 • posługiwanie się językiem obcym oraz językiem obcym zawodowym,
 • korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych,
 • dostosowanie się do przemian społeczno- gospodarczych Polski i świata,
 • planowanie i realizacja własnej kariery zawodowej,
 • kształtowanie nowoczesnego człowieka otwartego na nowe doświadczenia, mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych i zawodowych.

 

ABSOLWENT SZKOŁY ZAWODOWEJ, TO CZŁOWIEK KTÓRY:

 • dba o rozwój intelektualno-emocjonalny,
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy,
 • umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć,
 • rozwija zainteresowania, talenty i pasje,
 • jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej,
 • jest dobrym fachowcem w swoim zawodzie,
 • wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie,
 • umie zachować własną indywidualność,
 • jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych,
 • posiada wysoką kulturę osobistą,
 • z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadawalający jego i innych sposób umie współpracować w grupie,
 • aktywnie funkcjonuje na lokalnym rynku pracy,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje, poczucie własnej wartości umożliwiające uczestnictwo w europejskim rynku pracy.